Wednesday, November 15, 2006

Aanwezigheid bij de huisvergaderingen op maandag

Het zou handig zijn als we via dit medium konden checken wie er de volgende keer aanwezig zijn bij de huisvergadering. Dit kan door je naam toe te voegen aan de verzameling voor de volgende vergadering. Ook voor vergaderingen van bestuur/mentoren zou zo'n weblog een functie kunnen vervullen.